Kalkulator opłacalności fotowoltaiki z magazynem energii

Prosty kalkulator, który od ręki zasymuluje Ci zwrot z inwestycji w fotowoltaikę i magazyn energii.

fotowoltaika i magazyn energii

Magazyn energii Wrocław i okolice

Czy warto zainwestować w magazyn energii?

 • DOTACJA – zgarnij dotację 16/23 tys. zł przed wyczerpaniem środków
 • MÓJ PRĄD 6.0. – 400 mln zł na magazyny energii i nie tylko od lipca 2024
 • NIEZALEŻNOŚĆ – magazyn energii z fotowoltaiką to rachunki mniejsze nawet o 90%
 • BEZPIECZEŃSTWO – zasilanie awaryjne w standardzie podczas przerw w dostawie energii z sieci
 • DOBRA INWESTYCJA – zwrot z inwestycji w 3 lata (z PV 4-5 lat)
 • DODATKOWY DOCHÓD – zarabiaj na taryfach dynamicznych od sierpnia 2024
 • CENA – magazyn najnowszej generacji realnie już od 9 tysięcy zł brutto
 • GWARANCJA – 10 lat gwarancji na baterie

W obliczu rosnących cen energii oraz dążenia świata do wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, zagadnienie efektywnego przechowywania wyprodukowanej energii nabiera szczególnej wagi.

Magazyny energii stają się kluczowym elementem transformacji energetycznej, umożliwiając zrównoważone i efektywne zarządzanie zasobami.

Niniejszy opis ma na celu przedstawienie potencjalnym inwestorom oraz zainteresowanym podmiotom istoty oraz korzyści płynących z inwestycji w magazyny energii, a także wskazówki dotyczące wyboru odpowiedniej technologii i parametrów takich rozwiązań.

Skorzystaj z darmowej wyceny:


  Dlaczego warto zainwestować w magazyn energii?

  Inwestycja w magazyny energii jest jednym z najbardziej przyszłościowych kroków, jakie można podjąć w kontekście zrównoważonego rozwoju oraz niezawodności systemów energetycznych.

  Ponieważ źródła odnawialne, takie jak energia słoneczna czy wiatrowa, są natury przerywanej, konieczność przechowywania energii do późniejszego wykorzystania wydaje się kluczowa. Poniżej przedstawiono kluczowe argumenty przemawiające za inwestycją w magazyny energii.

  Niezależność energetyczna – magazyn energii do fotowoltaiki Wrocław

  Posiadanie własnego magazynu energii pozwala na zwiększenie niezależności od zewnętrznych dostawców prądu. W momencie, gdy produkcja energii przewyższa bieżące potrzeby, nadmiar może zostać zmagazynowany i wykorzystany w późniejszym czasie, co jest istotne szczególnie w sytuacjach wzrostu cen lub awarii zewnętrznych źródeł zasilania.

  Stabilizacja sieci

  Magazyny energii odgrywają kluczową rolę w stabilizowaniu sieci energetycznych, pomagając w balansowaniu popytu i podaży. Są w stanie natychmiast dostarczyć niezbędnych ilości energii w przypadku jej niedoborów oraz przyjmować nadwyżki, co ma ogromne znaczenie dla zapewnienia ciągłości dostaw energii i stabilności sieci.

  Optymalizacja kosztów

  W perspektywie dłuższego czasu, magazyny energii mogą przynieść znaczne oszczędności. Dzięki nim możliwa jest redukcja opłat za prąd w godzinach szczytowego zapotrzebowania, co przekłada się na obniżenie kosztów eksploatacyjnych.

  Wsparcie dla OZE

  Systemy magazynowania energii umożliwiają pełniejsze wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii. Energia wyprodukowana w okresach wysokiej generacji, która bez magazynowania zostałaby zmarnowana, może być akumulowana i wykorzystana, gdy produkcja z OZE jest niższa. To z kolei przyczynia się do lepszego bilansowania produkcji energii oraz jej zużycia.

  Ekologiczne aspekty

  Magazyny energii sprzyjają ograniczeniu emisji szkodliwych gazów cieplarnianych, redukując zatem negatywny wpływ na środowisko i przyczyniając się do realizacji celów związanych z ochroną klimatu.

  Innowacyjność i przyszłość

  Inwestycja w magazyny energii wykazuje również zaangażowanie w nowoczesne technologie i przyszłościowe rozwiązania. To krok ku wzrostowi konkurencyjności i wizerunkowi firmy jako lidera w zakresie innowacji i nowych trendów w energetyce.

  Podsumowując, magazyny energii to nie tylko sposób na zwiększenie efektywności energetycznej, ale przede wszystkim inwestycja w przyszłość i rozwiązanie, które odgrywa fundamentalną rolę w zmieniającym się krajobrazie energetycznym.

  Na co zwrócić uwagę przy wyborze magazynu energii?

  Wybór odpowiedniego magazynu energii to kluczowa decyzja, która może zadecydować o efektywności i opłacalności inwestycji. Odpowiednio dobrany magazyn pozwoli na maksymalizację korzyści, takich jak niezależność energetyczna, redukcja kosztów czy wsparcie odnawialnych źródeł energii. Poniżej przedstawione zostały najważniejsze kryteria, jakie należy wziąć pod uwagę podczas wyboru magazynu energii:

  Pojemność i moc – magazyn energii 5 kw, 10 kw, 100 kwh Wrocław

  Pojemność magazynu, wyrażona w kilowatogodzinach (kWh) lub megawatogodzinach (MWh), wskazuje ilość energii, jaką można zgromadzić. Moc (kW, MW) natomiast określa szybkość, z jaką magazyn jest w stanie oddać zgromadzoną energię lub ją przyjąć. Wybór odpowiedniej pojemności i mocy powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb użytkownika oraz charakterystyki instalacji OZE.

  Efektywność energetyczna

  Wskaźnik efektywności energetycznej, czyli stosunek energii oddanej do pobranej, jest kluczowy dla oceny, jak dużo energii jest tracone podczas procesu magazynowania. Im wyższa efektywność, tym mniej energii ulega zmarnowaniu, co bezpośrednio przekłada się na wydajność instalacji.

  Żywotność i trwałość

  Trwałość magazynu energii, podawana zazwyczaj w cyklach ładowania/rozładowania, to wskaźnik, który odgrywa znaczącą rolę w kontekście opłacalności inwestycji. Należy zwrócić uwagę na liczbę cykli, jakie urządzenie jest w stanie wytrzymać, zanim nastąpi znaczący spadek jego wydajności.

  Technologia

  Na rynku dostępne są różne technologie magazynowania energii, takie jak akumulatory litowo-jonowe, magazyny cieplne, pompowe hydroakumulacyjne czy systemy z wykorzystaniem powietrza sprężonego. Każda z nich ma swoje specyficzne właściwości i może być lepiej dopasowana do konkretnych warunków i wymagań.

  Bezpieczeństwo

  Bezpieczeństwo eksploatacji magazynów energii jest kluczową kwestią. Należy zadbać o to, aby wybrane rozwiązanie posiadało odpowiednie certyfikaty i spełniało normy bezpieczeństwa, szczególnie w kontekście ryzyka pożaru lub eksplozji.

  Koszty

  Koszty inwestycyjne i eksploatacyjne to niezbędny element analizy ekonomicznej. Warto porównać różne oferty, a także rozważyć możliwość skorzystania z dofinansowania unijnego lub krajowego, które mogą znacznie zmniejszyć początkowy wydatek inwestycyjny.

  Integracja z systemem energetycznym

  Magazyn energii powinien być w stanie sprawnie integrować się z dostępnymi systemami zarządzania energią oraz z innymi elementami infrastruktury energetycznej, tak aby zapewnić optymalizację pracy całego układu energetycznego.

  Gwarancje i serwis

  Ostatnim, ale nie mniej ważnym kryterium jest zakres wsparcia serwisowego oraz długość oferowanych gwarancji. Dobre warunki gwarancyjne i szybki serwis mogą istotnie wpłynąć na decyzję zakupową, mając na względzie długoterminowe funkcjonowanie i niezawodność magazynu energii.

  Jak działa magazyn energii?

  Magazyn energii to urządzenie lub system, który pozwala na akumulowanie energii elektrycznej w momencie jej nadmiaru, a następnie wykorzystanie zgromadzonej energii w późniejszym czasie. Mechanizm działania magazynów energii obejmuje kilka etapów.

  Przechwytywanie energii

  W pierwszym kroku energia elektryczna jest przechwytywana z różnych źródeł, takich jak elektrownie konwencjonalne, farmy wiatrowe, panele fotowoltaiczne czy nawet sieć elektryczna w okresach niskiego zapotrzebowania oraz niskich cen energii.

  Konwersja energii

  Następnie energia elektryczna, w zależności od technologii magazynowania, może być przekształcana w inny rodzaj energii, na przykład chemiczną w przypadku baterii czy kinetyczną w przypadku magazynów energii, co ułatwia jej przechowywanie.

  Przechowywanie

  W tym etapie zgromadzona energia jest zapisywana w magazynie energii. Miejsce i sposób przechowywania zależy od wybranej technologii. Może to być na przykład elektrolit w bateriach, woda w zbiornikach akumulacyjnych czy sprężone powietrze w podziemnych jaskiniach.

  Uwolnienie energii

  Gdy zachodzi potrzeba skorzystania ze zgromadzonej energii, magazyn jest w stanie ją szybko uwolnić i dostarczyć do sieci elektrycznej lub bezpośrednio do urządzeń użytkownika.

  Proces magazynowania i uwolnienia energii może być automatycznie regulowany przez zaawansowane systemy zarządzania energią (EMS), które optymalizują pracę urządzeń z uwzględnieniem bieżącego zapotrzebowania na energię, cen prądu czy dostępnego stanu magazynu.

  Działanie magazynu energii można więc przyrównać do działania wielkoformatowej baterii, która stanowi bufor zapewniający bezpieczeństwo energetyczne i operacyjne, pozwalając na bardziej efektywne użytkowanie energii w czasie i przestrzeni.

  Magazyn energii z dofinansowaniem

  Dofinansowanie magazynów energii jest jednym z kluczowych czynników, które mogą znacznie obniżyć barierę wejścia dla potencjalnych inwestorów. Programy wsparcia finansowego często są przyznawane przez państwa lub unie międzynarodowe w celu przyspieszenia przejścia na odnawialne źródła energii i zwiększenia efektywności energetycznej.

  Źródła dofinansowania – magazyn energii dofinansowanie Wrocław

  Możliwości dofinansowania mogą pochodzić zarówno z programów unijnych, jak i krajowych. W przypadku Unii Europejskiej jest to na przykład Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który ma na celu wsparcie regionów w transformacji energetycznej. Natomiast na poziomie krajowym istnieją programy, takie jak „Mój Prąd” czy „Czyste Powietrze”, które mogą obejmować również magazyny energii w opcji dofinansowania instalacji fotowoltaicznych.

  Kwalifikowalność do dofinansowania

  Aby skorzystać z dofinansowania, projekt magazynu energii musi spełnić określone kryteria. Obejmują one zazwyczaj takie aspekty jak efektywność energetyczna magazynu, jego moc oraz pojemność, wpływ na środowisko oraz zastosowane technologie. Czasami wymagane jest również, by magazyn był częścią większego projektu dotyczącego odnawialnych źródeł energii.

  Procedura aplikacyjna

  Proces aplikacji o dofinansowanie może być złożony i wymagać przygotowania odpowiedniej dokumentacji, która potwierdzi zasadność ekonomiczną i ekologiczną projektu. Należy dokładnie zapoznać się z warunkami konkursu, harmonogramem naboru wniosków oraz wymaganymi załącznikami.

  Aspekty finansowe

  Wartość dofinansowania może być procentem kosztów kwalifikowanych projektu lub określoną kwotą. Dobrze jest również zwrócić uwagę na warunki zwrotu dofinansowania oraz ewentualne konsekwencje finansowe, które mogą pojawić się w przypadku niespełnienia określonych warunków programu.

  Najważniejsze parametry magazynów energii

  Wybór magazynu energii powinien opierać się na dokładnej analizie parametrów technicznych, które bezpośrednio wpływają na wydajność, trwałość i ekonomię użytkowania. Poniższe parametry są uważane za najistotniejsze przy wyborze odpowiedniego magazynu energii:

  Pojemność nominalna (kWh)

  Oznacza maksymalną ilość energii elektrycznej, którą system magazynowania jest w stanie przechować. Pojemność ta jest bezpośrednio związana z liczbą godzin pracy urządzeń odbiorczych przy pełnym naładowaniu magazynu.

  Moc znamionowa (kW)

  Moc, z jaką magazyn energii może przyjmować lub oddawać energię do sieci. Jest to istotne, ponieważ określa szybkość ładowania i rozładowywania magazynu oraz jego zdolność do adaptacji do zmieniających się wymagań energetycznych.

  Gęstość energetyczna (kWh/kg)

  Wskaźnik ten informuje, ile energii magazynuje jednostka masy magazynu. Parametr ten ma znaczenie w kontekście gabarytów i wagi systemu magazynowania, co jest istotne przy ograniczonej przestrzeni instalacyjnej.

  Współczynnik samorozładowania

  Wskazuje, jaki procent zgromadzonej energii magazyn traci w wyniku procesów wewnętrznych na przestrzeni czasu. Im wartość jest niższa, tym dłuższe przechowywanie energii jest możliwe bez znaczących strat.

  Sprawność cykliczna

  Raportuje, jaka część energii wprowadzonej do magazynu jest dostępna do użytku po cyklu ładowania i rozładowania. Sprawność cykliczna rzędu 80-90% jest typowa dla współczesnych technologii, takich jak baterie litowo-jonowe.

  Liczba cykli życia

  Określa liczbę pełnych ładowań i rozładowań, które magazyn energii może przeprowadzić zanim jego zdolność do przechowywania energii znacząco się obniży. Ten parametr jest bezpośrednio związany z trwałością urządzenia.

  Temperaturowy zakres pracy

  Informuje o minimalnych i maksymalnych temperaturach, w jakich magazyn energii może bezpiecznie i efektywnie funkcjonować. Jest to szczególnie ważne w regionach o ekstremalnych warunkach klimatycznych.

  Czas reakcji

  Czas potrzebny magazynowi na przejście z trybu stand-by do pełnej aktywności – na przykład rozpoczęcia oddawania przechowywanej energii. Szybki czas reakcji jest kluczowy dla systemów wymagających natychmiastowej odpowiedzi, jak np. regulacja częstotliwości w sieci.

  Dlaczego warto wybrać nasz magazyn energii?

  Magazyny energii stanowią kluczowe ogniwo w łańcuchu dostaw energii, zwłaszcza w erze intensywnego rozwoju odnawialnych źródeł energii. Wybór odpowiedniego magazynu energii wymaga analizy szeregu parametrów, które są miarą jego efektywności, trwałości i ekonomiczności.

  Istotne jest również zwrócenie uwagi na możliwości pozyskania dofinansowania, które może znacząco wpłynąć na obniżenie kosztów inwestycyjnych oraz przyspieszyć zwrot z inwestycji.

  W czasach dynamicznych zmian na rynku energetycznym, inwestycje w magazyny energii coraz częściej stanowią nie tylko konieczność, ale także szansę na uzyskanie przewagi konkurencyjnej i wzmocnienie stabilności energetycznej. W miarę rozwoju technologii magazynowania i wzrostu świadomości ekologicznej, można oczekiwać, że magazyny energii staną się standardem w domach prywatnych, przedsiębiorstwach oraz na skalę przemysłową.

  czytaj dalej

  e-mail

  biuro@sanerga.pl

  adres

  ul. Konwaliowa 23, 55-040 Kobierzyce

  Przykładowe miasta (obszary powiatów i gmin), w których montowaliśmy magazyny energii:

  Wrocław

  Wrocław

  Obszar gminy i powiatu wrocławskiego, na którym montowaliśmy magazyny energii.

  Wałbrzych

  Magazyn energii Wałbrzych

  Obszar gminy i powiatu wałbrzyskiego na którym montowaliśmy magazyny energii.

   

  Legnica

  Magazyn energii Legnica

  Obszar gminy i powiatu legnickiego na którym montowaliśmy magazyn energii.

  Jelenia Góra

  Magazyn energii Jelenia Góra

  Działamy w Jeleniej Górze i okolicach – zapytaj o magazyn energii do Twojej instalacji PV.

  Lubin

  Magazyn energii Lubin

  Jesteś z Lubina lub okolic? Zapraszamy do kontaktu.

  Świdnica

  Magazyn energii Świdnica

  Obsługujemy obszar gminy i powiatu świdnickiego.

  Trzebnica

  Magazyn energii Trzebnica – panele fotowoltaiczne i magazyny energii

  Oleśnica

  Magazyn energii Oleśnica – panele fotowoltaiczne

  Obszar gminy i powiatu oleśnickiego, na którym montowaliśmy magazyny energii.