W kontekście rosnącej popularności odnawialnych źródeł energii, instalacje fotowoltaiczne stanowią kluczowy element strategii redukcji emisji CO2 i pozyskiwanie energii odnawialnej. Istotnym składnikiem każdego systemu PV (ang. photovoltaic – fotowoltaiczny) jest falownik, zwany również inwerterem.

Urządzenie to odpowiada za konwersję prądu stałego (DC), generowanego przez panele słoneczne, na prąd przemienny (AC), wykorzystywany w gospodarstwie domowym lub przekazywany do sieci energetycznej. Aby system fotowoltaiczny działał z optymalną wydajnością, niezwykle istotne jest prawidłowe zamontowanie falownika.

Wybór lokalizacji dla falownika nie jest zagadnieniem trywialnym, ponieważ ma bezpośredni wpływ na sprawność całego systemu, jak również na bezpieczeństwo i żywotność urządzenia. W poniższym artykule przestawione zostaną kluczowe informacje dotyczące inwerterów fotowoltaicznych oraz wskazówki, które pomogą w podjęciu decyzji o właściwej lokalizacji dla tego elementu instalacji.

Czym jest falownik do fotowoltaiki?

Falownik do fotowoltaiki jest urządzeniem elektrotechnicznym, którego podstawową funkcją jest przekształcanie prądu stałego (DC) generowanego przez moduły fotowoltaiczne, w prąd przemienny (AC) o parametrach zgodnych z wymogami sieci elektroenergetycznej lub instalacji odbiorczej. W zależności od rodzaju instalacji, falownik może współpracować z siecią energetyczną (większość instalacji on-grid) lub działać jako element systemów autonomicznych (off-grid).

Inwertery dzielą się na kilka podstawowych typów:

 • falowniki stringowe – jedno urządzenie zarządza prądem z różnych szeregów paneli,
 • falowniki mikroinwertery – każdy panel ma własny, mały falownik,
 • falowniki hybrydowe – umożliwiają przechowywanie energii w akumulatorach.

Kluczowe parametry techniczne falowników obejmują:

 • moc nominalną – powinna być dopasowana do mocy instalacji fotowoltaicznej,
 • sprawność – wskaźnik określający, jak efektywnie urządzenie przekształca energię,
 • zakres napięć pracy – dopasowany do specyfiki paneli,
 • kompatybilność z siecią – możliwość współpracy z lokalnymi standardami energetycznymi.

Sama konstrukcja falownika musi spełniać surowe normy bezpieczeństwa i być przystosowana do pracy w różnych warunkach atmosferycznych. To ważne, by zarówno obudowa, jak i komponenty wewnętrzne były odporne na działanie wilgoci, kurzu oraz różnic temperatur.

Jednym z ważniejszych aspektów, na który należy zwrócić uwagę przy wyborze falownika, jest jego możliwość monitorowania i zarządzania pracą instalacji fotowoltaicznej. Współczesne urządzenia oferują zaawansowane funkcje diagnostyczne i są często wyposażone w interfejsy umożliwiające zdalny dostęp i kontrolę pracy systemu. Dzięki temu użytkownik może w łatwy sposób śledzić wzorce produkcji energii, identyfikować ewentualne usterki oraz optymalizować wydajność instalacji.

Gdzie zamontować inwerter?

Wybór odpowiedniej lokalizacji dla falownika jest decydujący dla jego efektywnej pracy oraz długowieczności. Inwerter powinien być montowany w miejscu, które zapewni mu stabilne warunki pracy i łatwy dostęp dla celów konserwacyjnych.

W pierwszej kolejności należy rozważyć zamontowanie falownika wewnątrz budynku. Jest to zalecane z kilku powodów:

 • Ochrona przed warunkami atmosferycznymi: falownik umieszczony wewnątrz jest lepiej chroniony przed deszczem, śniegiem czy ekstremalnymi temperaturami.
 • Temperatura pracy: inwertery są projektowane tak, aby pracować w określonym zakresie temperatur. Umieszczenie ich w miejscu, które nie jest narażone na duże wahania temperatur wpłynie na skuteczność działania.
 • Ograniczenie wpływu promieniowania UV: długotrwałe działanie promieni UV może przyspieszyć degradację niektórych komponentów falownika.
 • Ochrona przed kradzieżą: wewnętrzna lokalizacja ogranicza ryzyko kradzieży.
 • Łatwy dostęp do serwisowania: łatwy dostęp do urządzenia jest kluczowy dla przeprowadzania regularnych przeglądów i ewentualnych napraw.

Powszechne jest montowanie falowników w pomieszczeniach gospodarczych, takich jak garaże czy piwnice, gdzie są one chronione, a zarazem nie zakłócają estetyki pomieszczeń mieszkalnych.

Należy również uwzględnić ustawienie falownika w pozycji pionowej, na wysokości umożliwiającej łatwy podgląd na wyświetlacz i dostęp do złącz. Przy montażu ważne jest zapewnienie odpowiednich odstępów między urządzeniem a ścianą lub innymi przedmiotami, by umożliwić wentylację i skuteczną dystrybucję ciepła.

Istotna jest także bliskość inwertera do paneli fotowoltaicznych, aby zminimalizować straty związane z przesyłem prądu. Jednakże, zbyt bliska odległość od paneli, szczególnie gdy znajdują się one na dachu, może skutkować zwiększoną ekspozycją na niekorzystne warunki pogodowe.

Gdzie nie montować falownika?

Istnieją miejsca, gdzie falownik absolutnie nie powinien być montowany, gdyż mogą one skutkować szybkim uszkodzeniem urządzenia lub nawet stworzyć niebezpieczeństwo pożarowe.

 • Miejsca narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych: Bezpośrednie promieniowanie może prowadzić do przegrzewania się falownika i skrócenia jego żywotności.
 • Obszary o wysokiej wilgotności: Na przykład łazienki lub pralnie są miejscami, gdzie panuje zwiększona wilgotność, co może przyczynić się do korozji i awarii komponentów elektronicznych.
 • Pomieszczenia bez odpowiedniej wentylacji: Falowniki podczas pracy generują ciepło, które musi być efektywnie odprowadzane, zapobiegając przegrzaniu urządzenia.
 • Miejsca zanieczyszczone lub pyliste: Zakłady przemysłowe, warsztaty, czy pomieszczenia, w których magazynuje się materiały sypkie mogą powodować zabrudzenie inwertera, co wpływa na jego efektywność oraz może stanowić ryzyko pożarowe.
 • Miejsca trudno dostępne: System fotowoltaiczny wymaga okresowych przeglądów, a niewłaściwe umiejscowienie falownika może znacznie utrudnić dostęp do urządzenia.
 • Pomieszczenia z możliwością wystąpienia skrajnych temperatur: Nieumieszczenie falownika w strefie klimatycznej, dla której został zaprojektowany, grozi jego awarią.

Zawsze należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta falownika oraz przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących instalacji elektrycznych.

Czy falownik można zamontować na zewnątrz?

Montaż falownika na zewnątrz budynku jest możliwy i czasami praktykowany, ale zaleca się to tylko wtedy, gdy brakuje przestrzeni wewnątrz, lub gdy specyfika instalacji na to wskazuje. Przed podjęciem decyzji o zewnętrznym montażu inwertera należy dokładnie rozważyć wszelkie czynniki, które mogą wpłynąć na jego eksploatację i bezpieczeństwo.

Falowniki przeznaczone do zewnętrznego montażu muszą posiadać odpowiednią klasę szczelności (na przykład IP65 lub wyższą), która gwarantuje ochronę przed deszczem, kurzem oraz innymi czynnikami środowiskowymi. Takie urządzenia są specjalnie zaprojektowane do pracy w trudnych warunkach i zazwyczaj posiadają dodatkowe zabezpieczenia przeciwko wilgoci oraz wzmocnioną obudowę.

Przy zewnętrznym montażu ważne jest, aby:

 • Miejsce montażu było zacienione: W ten sposób można ochronić falownik przed przegrzaniem spowodowanym bezpośrednim nasłonecznieniem.
 • Zachować odpowiednią cyrkulację powietrza: Zapewni to chłodzenie urządzenia, co jest kluczowe dla zachowania jego wydajności i długotrwałości.
 • Zabezpieczyć urządzenie przed zwierzętami: Należy uniemożliwić dostęp gryzoniom lub innym zwierzętom, które mogłyby uszkodzić kable lub inne elementy falownika.
 • Zapewnić ochronę przed wandalizmem i kradzieżą: Zewnętrzny montaż naraża urządzenie na tego typu ryzyka, dlatego warto rozważyć dodatkowe zabezpieczenia.

Falowniki zainstalowane na zewnątrz powinny być regularnie kontrolowane pod kątem ewentualnych uszkodzeń i zanieczyszczeń, które mogą z czasem wpłynąć na ich działanie. W niektórych regionach, gdzie warunki klimatyczne są bardziej ekstremalne, zastosowanie dodatkowych osłon lub schowków może być wręcz konieczne, aby zapewnić ochronę przed mrozem czy nadmierną wilgotnością powietrza.

Żywotność inwertera fotowoltaicznego

Żywotność inwertera jest równie ważnym aspektem, co jego wydajność. Typowy falownik fotowoltaiczny może działać prawidłowo przez 10 do 15 lat, choć aktualne modele z najnowszymi technologiami mogą posiadać dłuższe okresy eksploatacji. Żywotność inwertera zależy od wielu czynników:

 • Jakość wykonania: Urządzenia wykonane z wysokiej jakości komponentów i zgodnie z rygorystycznymi standardami produkcji charakteryzują się dłuższą trwałością.
 • Warunki pracy: Właściwa temperatura, ochrona przed wilgocią i innymi czynnikami zewnętrznymi zwiększają żywotność urządzenia.
 • Obciążenie: Stabilne i zgodne z specyfikacją użytkowanie falownika wydłuża jego żywotność.
 • Konserwacja: Regularne przeglądy oraz odpowiednia konserwacja mają istotny wpływ na funkcjonowanie i trwałość inwertera.
 • Przeciążenia i awarie: Nagłe przeciążenia lub awarie sieci energetycznej mogą skrócić żywotność urządzenia.

Dlatego też wybór odpowiedniego miejsca montażu falownika, który zapewni optymalne warunki pracy, jest kluczowy. Aby zapewnić długą eksploatację urządzenia, producenci mogą oferować rozszerzone gwarancje lub programy serwisowe, które umożliwiają regularne przeglądy techniczne i naprawy.

Podsumowując, falownik jest nieodłącznym elementem systemu fotowoltaicznego i jego właściwe rozmieszczenie ma bezpośredni wpływ na efektywność całości instalacji oraz na bezpieczeństwo użytkowania. Montując inwerter, należy dokładnie zastanowić się nad wyborem lokalizacji, która zabezpieczy urządzenie przed działaniem niekorzystnych czynników, a także zapewni łatwość dostępu do serwisowania.

Zewnętrzny montaż falownika jest możliwy, ale wymaga zastosowania specjalnie przystosowanych urządzeń oraz dodatkowych środków ochronnych. Ważna jest również regularna konserwacja i serwis, które są kluczowe dla utrzymania długiej i bezawaryjnej pracy falownika.

Wybierając inwerter, warto skupić się nie tylko na parametrach technicznych i cenie, ale także na jakości wykonania, możliwościach monitorowania, a także wsparciu gwarancyjnym producenta. Dzięki temu, urządzenie będzie mogło służyć przez wiele lat, przyczyniając się do ekonomicznej i ekologicznej produkcji energii.