Korzystanie z odnawialnych źródeł energii jak np. energia słoneczna, która jest zamieniana na elektryczną poprzez korzystanie ze specjalnych paneli solarnych, staje się coraz bardziej popularne. Nowoczesne konstrukcje fotowoltaiczne najczęściej widuje się na dachach lub balkonach domów jednorodzinnych. Teraz także w blokach i obiektach zamieszkiwanych przez większe grupy ludzi bardziej opłacalne będzie stosowanie fotowoltaiki dzięki wygodnym dopłatom rządowym. Ile będzie można zyskać i na jakich zasadach się to odbywa? Podpowiadamy!

Dopłaty rządowe w domach jednorodzinnych

Spora część społeczeństwa zamieszkuje własnościowe domy dziedziczone po członkach rodziny lub wybudowane w ostatnich latach. Aby zachęcić właścicieli takich nieruchomości do montowania paneli fotowoltaicznych i oszczędzania energii, rząd przekazuje 7 tysięcy złotych dotacji na ten właśnie cel.

W przypadku stosunkowo niewielkich gospodarstw domowych rozwiązanie to sprawdza się doskonale. Jednak mieszkańcy bloków i wielorodzinnych obiektów mają nieco inne potrzeby. Do tej pory dotacje były jednolite, czyli wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie otrzymywały dofinansowanie w takiej samej kwocie, jak właściciele prywatni.

Obecnie rząd dostrzega konieczność wyższego dotowania na rzecz tzw. prosumenta lokatorskiego. Uzasadnieniem tej decyzji jest fakt, iż instalacje fotowoltaiczne na blokach i budynkach, w których zamieszkują liczne rodziny muszą być adekwatnie większe, i wymagają większego nakładu pracy. Dlatego też logicznym jest, że obiekty wielorodzinne powinny być beneficjentami wyższych dopłat.

panele fotowoltaiczne

Dopłata 50% w bloku i obiekcie wielorodzinnym

W przypadku obiektów, w których zamieszkuje wiele rodzin minister właściwy do spraw rozwoju i technologii przewiduje zwrot połowy kosztów związanych z instalacją fotowoltaiki. Kwota dofinansowania nie będzie zatem stała jak w przypadku domów jednorodzinnych, a będzie się zmieniała w zależności od wartości całej instalacji. Przykładowo, jeśli instalacja będzie kosztowała 100 tysięcy złotych to aż 50 tysięcy spółdzielnie i wspólnoty otrzymają od rządu.

To kolosalna różnica, biorąc pod uwagę proponowane uprzednio 6 tysięcy złotych. Wprowadzenie dofinansowania w wysokości 50% wartości całej instalacji ma zachęcić podmioty zarządzające budynkami wielorodzinnymi do stopniowego wprowadzania innowacyjnych rozwiązań służących ochronie środowiska naturalnego i pozyskiwaniu prądu w nieinwazyjny sposób.

Od kiedy i na jakich zasadach dopłata fotowoltaiczna dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych?

Nowe dopłaty obowiązują od 1 lutego 2023 roku, ponieważ właśnie od tego dnia rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowania do zakładania paneli fotowoltaicznych. O wsparcie można się starać aż do momentu wyczerpania środków przewidzianych na ten cel. W praktyce oznacza to zatem, że decydujące znaczenie ma szybkość zgłaszania chęci przystąpienia do programu wsparcia.

Wnioski składane bez zbędnej zwłoki powinny być rozpatrywane pozytywnie. Budżet na zielone dotacje pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy i łącznie wynosi 100 milionów euro. Wnioski o wsparcie inwestycji fotowoltaicznych należy składać bezpośrednio do Banku Gospodarstwa Krajowego. Ideą programu wsparcia jest zwiększenie liczby inwestycji tego rodzaju w dużych miastach.

Co obejmuje dofinansowanie dla bloków?

Granty na panele fotowoltaiczne w budynkach z wieloma lokalami mieszkalnymi dotyczą nie tylko nowo powstających konstrukcji. Można je zdobyć także wówczas, gdy na obiekcie istnieje już podobna instalacja wymagająca modernizacji. W wyniku takiej modernizacji moc instalacji odnawialnego źródła energii musi wzrosnąć przynajmniej o 25%. Poza tym, dofinansowanie na OZE może także zostać przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z budową pomp ciepła czy magazynów energii, które będą wspierać całość konstrukcji.

Czy dofinansowanie 50% zawiera podatek VAT?

Połowa kosztów budowy lub przekształcenia instalacji fotowoltaicznych proponowana przez rząd jest kwotą netto. Oznacza to, iż nie obejmuje ona podatku VAT. Do łącznej kwoty inwestycji w przypadku danego budynku dodaje się także koszty infrastruktury koniecznej do prawidłowego działania paneli fotowoltaicznych.

Czy trzeba spełniać dodatkowe warunki, by otrzymać grant?

Zarządcy nieruchomości z wieloma lokalami mieszkalnymi jak wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie nie muszą spełniać żadnych dodatkowych warunków, aby otrzymać wsparcie finansowe na budowę fotowoltaiki. Liczy się sam fakt, iż obiekt mieszkalny spełnia przewidziane warunki a wniosek o dotację zostanie złożony przed wyczerpaniem zapasów.

Nie ma zatem znaczenia wielkość instalacji, która ma zostać zamontowana bądź ulepszona. Nie została przez ministerstwo określona ani minimalna, ani maksymalna wartość inwestycji. Nie mają znaczenia także inne czynniki. Oczywistym jest fakt, iż na jeden obiekt można otrzymać tylko jedną dotację.

Jakie korzyści wynikają z montowania fotowoltaiki?

Panele fotowoltaiczne to przyszłościowe rozwiązanie, które cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Jak fotowoltaika zamontowana w bloku może wpłynąć na życie jego mieszkańców i czy jest to dla nich opłacalne rozwiązanie? Korzystanie z odnawialnych źródeł energii zwraca się już w ciągu zaledwie kilku lat, co osoby zajmujące lokalne w budynkach wielorodzinnych odczują w swoim portfelu. Szacuje się, że z dotacją w wysokości 50% całkowity koszt inwestycji zwraca się już w ciągu zaledwie 4 lat.

Mieszkańcy bloków będą mogli zaoszczędzić na energii wspólnej, ale także koszty związane z ich własnym poborem prądu powinny być zdecydowanie niższe, gdyż częściowo będą wykorzystywać energię produkowaną przez instalację OZE. Ponadto, mieszkańcy mogą skorzystać podwójnie, ponieważ oszczędności wygenerowane w skali całej nieruchomości jej zarządcy mogą przeznaczyć np. na prace konserwatorskie czy wprowadzanie udogodnień.

Jak rozlicza się energię w bloku z fotowoltaiką?

Wraz z wprowadzeniem nowych dotacji dla obiektów wielorodzinnych, nastąpiła też zmiana w rozliczaniu poboru energii. Otóż, jeśli instalacja wyprodukuje większe ilości energii, aniżeli potrzebnej na autokonsumpcję, nadwyżka trafi do ogólnej sieci, a zarządcy obiektu otrzymają z tego tytułu środki pieniężne (stawki ustalane według miesięcznych cen hurtowych rozliczanych ze sprzedającym).